Hakk’ın Hatırı Âlidir, Hiçbir Hatıra Feda Edilmez

Kategori: Tarih - Tarih: 2 Ocak 2017 08:52
Hakk’ın Hatırı Âlidir, Hiçbir Hatıra Feda Edilmez

Üsküdar Paşalimanında bulunan ve padişah tarafından Hüseyin Avni Paşa’ya hediye edilen yalı da sürgün sırasında kendisinden geri alındı.

Bu tarihi yalının yıkılıp hızla yeniden inşasına girişilmesi de böylelikle tamamlanamadı.
 
İbnülemin Bey, yalının yeniden inşasıyla ilgili şu ilgi çekici olayı anlatır:
 
“Hüseyin Avni Paşa, bu yalının inşaatını başlatırken yanındaki kabristanın kaldırılması ve çevredeki basit yapıların yıktırılması için fetvahaneye müracaat etti. Fetvahane, fetva isteyenin rütbe ve mevkine bakarak(!) yıkım müsadesini verdi. Bu karar üzerine, civardaki vakıf arazi ve yapıların mütevellisi olan zaat, Kazasker Arapzade Ataullah Efendi’ye başvurup fetvayı gösterdi, kendisinin bu konudaki görüşünü sordu.Ataullah Efendi, meseleyi hukuka aykırı buluyor, fakat Paşa’nın şerrinden çekiniyordu. Sonunda “Şerâitin uygun gördüğüne ben ne diyebilirim” demeye mecbur kalmıştı. Kısaca Hüseyin Avni Paşa, kabristanı kaldırttı, çevredeki ek yapıları yıktırdı, mevcut araziyi yalısının arsasına ilave etti! Bu olayı vaktiyle bana anlatan Ataullah Efendi’nin oğlu Hikmet Bey, “Hocam, babam kısa süre sonra gözlerinden rahatsızlanarak birisini kaybetti. Avni Paşa’nın akibeti ise malumdur”
 
Allah’a karşı günah işlenen fiillerde, kula itaat edilmez; edenler maddi ve manevi zarar görür”
 
(İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Sadrazamlar, İstanbul 1943, c. 4. s. 491)


 

http://istanbultarih.com/haberprint/hakk-in-hatiri--lidir--hicbir-hatira-feda-edilmez-132.html