Sefer Ağa (Ursula Hanım) Çeşmesi

Kategori: İstanbul - Tarih: 9 Ocak 2017 07:54
Sefer Ağa (Ursula Hanım) Çeşmesi

Osmanlılar bilinen tüm yaşam biçimlerinin vazgeçilmezi olan suyun taşınması depolanması ve halka sunulması için suyolları, kemerler, teraziler, sebiller ve çeşmeler inşa etmiş ve bunlar vasıtasıyla hayır hasenat işlemişlerdi.

İşte Osmanlıların susuz mahalleye su temin etmek için inşa ettikleri bir çeşme de, Süleymaniye’de kirazlı mescid sokağı ile Süleymaniye camiine çıkan yokuşun kesiştiği noktada yer alan ve 1620 yılında Tersane Kethüdası Sefer Ağa tarafından inşa ettirilen çeşmedir.Çeşmeyi benzerlerinden farklı kılıp, konumuz haline getirense, hiç şüphesiz nerdeyse ikinci banisi haline gelmiş Ursula Sezgin hanımdır. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bey’in eşi ünlü Alman doğa bilimci Ursula Hanım, İstanbul’a 1964 yılında ilk defa geldiğin karşılaşır bu çeşme ile. Ursula hanım o anı “Üç sokağın ortasında, yolların kesiştiği bir yerde duruyordu ve önünde büyük bir ağaç vardı. Ağaçlar içinde bir çeşmeydi. Taşlarında, çeşmenin suyundan faydalanan birçok neslin izleri vardı. Kadınlar ve genç kızlar buradan evlerine su taşıyorlardı. Ne ismini ne de tarihini biliyordum. Ama bu çeşmeyi çok sevmiştim.” cümleleri ile ifade eder.Ursula Hanım bu tarihten sonra her yıl İstanbul’a gelir ve bu çeşmeyi de ziyaret eder. Ancak; çeşmenin her geçen gün daha da harap olmasına dayanamaz ve 1997 yılında çeşmeyi restore ettirmek için çalışmalara başlar. Bürokratik işlemler tam beş yıl sürer. Nihayet beş yılın sonunda kayınvalidesi Cemile Sezgin Hanım’ın hayrına Sefer Ağa’dan kalma bu çeşmeyi restore ettirir.Ursula hanım çeşmeyi restore ettirdikten sonra bir de web sitesi kurdurmuş. Ursula Hanım kurduğu bu siteden İstanbulluları tarihi dokuyu korumaya davet ediyor. merak edenler www.istanbul-brunnen.de adresinden siteye ulaşabilirler.

 Çeşme kitabesinden
1. Eyledi bunda Sefer Ağa bu hayrâtı binâ Ecrini vere ana rûz-ı cezâda Bârî
2. Daima Hazret-i Hakdan budur ümmîdim kim Haşre dek ola anın hep hayr ile âsârı
3. Cûd u ihsân ile sarf olmadadır evkâfı Hak budur hayr iledir her dem anın efkârı
4. Oldu sa'd emekle bina çıkdı fahre çeşmesi Eylesün böyle duâ bundan içenler bâri
5. Inşallah dilerüz kim ola mahşerde nasîb Cennet içinde mükâfâtı Hak'ın dîdârı
6. Hâtif-i gayb duâsıyla didi târîhin Yâ İlahî ola bu çeşme hemîşe cârîGünümüz Türkçesi ile
1.  Allah bunun mükâfatını mahşer gününde ona versin.
2. Allah'tan ümidim daima budur ki ta kıyamete kadar onun hayır eserleri ayakta kalsın.
3. Onun bütün zamanı cömertlik ve ihsan ile geçmektedir. Gerçek olan şu ki bütün fikirleri hayır yapmak üzerinedir.
4. Işte bu çeşmesi de yüzlerce emek sonucunda (bina edilip) ortaya çıktı. Artık bu çeşmeden su içenler şöyle dua eylesinler:
5. Inşallah dileriz ki onun mahşer günündeki nasibi ve mükâfâtı Cenette Allah'ın Cemalini görmek olsun.
6. Hâtif, gayb duâsıyla oranın tarihini (şöyle) söledi: Rabbim! bu çeşme sürekli aksın, akışı hiç kesilmesin.


Ahmet Apaydın

http://istanbultarih.com/haberprint/sefer-aga--ursula-hanim--cesmesi-142.html