İstanbul’un En Uzun İsme Sahip Camisi

Tarih: 11 Kasım 2016 09:44
İstanbul’un En Uzun İsme Sahip Camisi

Kadı Hüsameddin Efendi, camiyi yaptırdığında 18 sekbanın kabrini de caminin haziresine dâhil etmiştir. Cami böylelikle “18 Sekbanlar Cami” olarak ta anılmaya başlanmış. 1755 yılında bölgede çıkan yangın neticesinde Cami hasar görür ve camiyi Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi tekrar yaptırır.

Tarih şuuruna sahip her İstanbullu’nun gönlünde en müstesna mevkide taht kurmuştur Feth-i İstanbul’un kutlu kumandanı Sultan Fatih ve onun güzel askerleri. Hazreti Peygamber’in hadisindeki muştuya mazhar olabilmek için tarih boyunca birçok ordu İstanbul’u kuşatmışsa da nasibi olan Fatih Sultan Mehmed ve onun kutlu askerleri olmuştur. Bu kutlu askerler Nefs-i İstanbul’da (surlarla çevrilmiş asıl İstanbul’da) bulunmakta ve her gün yanlarından geçen İstanbulluları âdeta selamlayarak kendilerine mesaj vermektedirler. “Ni’mel ceyş (güzel asker)” olarak isimlendirilen askerlerden 18 sekban Saraçhane’de Şehzade Cami karşısında İstanbul’un en uzun isme sahip camisinin önündeki hazirede ebedi istirahatgâhlarında yeniden diriliş gününü bekliyorlar.


 
İstanbul’un kuşatması esnasında “ni’mel ceyş” olarak tabir ettiğimiz askerlerden şehid olanların büyük bir kısmı şehre girerken karşılaştıkları direniş esnasında, diğer bir kısmı ise şehre girdikten sonra sokak içlerindeki çatışmalar sırasında şehid olup, şehid oldukları mekânlara defnolunmuşlardır. Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağında, savaşta ordunun önünde yer alan birliklere “Sekban” denilmekte idi. İstanbul’un fethi esnasında şehid düşen ve şehrin ilk şehidliğini teşkil eden 18 sekbanın mezarının bulunduğu mekâna yolculuğa çıkıyoruz.
 
Feth-i mübinin ilk şehidlerinden 18 sekbanların hatırasına Kanuni Sultan Süleyman döneminin İstanbul Kadısı “Kadı Hüsameddin Çelebi” tarafından 1540 yılında şehidliğin yanına yaptırılan Cami, uzun ismi ile görenlerin dikkatini celb etmektedir. 

İstanbul’un en uzun isimli camisi: Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii
Kadı Hüsameddin Efendi, camiyi yaptırdığında 18 sekbanın kabrini de caminin haziresine dâhil etmiştir. Cami böylelikle “18 Sekbanlar Cami” olarak ta anılmaya başlanmış. 1755 yılında bölgede çıkan yangın neticesinde Cami hasar görür ve camiyi Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi tekrar yaptırır. Bu tarihten itibaren bu şirin cami “Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii” ismi ile anılagelmiş ve İstanbul’un en uzun isme sahip camisi olarak literatürde yerini almıştır. 1865 yılında Altunizade İsmail Efendi tarafından tamir ettirilen camiye isminin ilave edilmemesi bizler için ifadede kolaylık olsun diye olsa gerek. 1960 yılında tamir edilen ve 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından caminin kıble duvarındaki şehidliğin çevre duvarlarının yenilenmesi ile birlikte en son tamirini gören caminin sağ tarafındaki bahçesine bu tarihte bir de mermer şadırvan ilave edilmiştir.


 
İstanbul’un ilk şehidliği olan 18 Sekbanlar şehidliğindeki kabirlerde yatanların isimleri bilinmemekte, yalnız Hamza Bin Hızır’ın ismi yazmaktadır. Şehidliğin girişinde sol tarafta yer alan Sekban Hamza bin Hızır’ın kabir taşında Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî Kethüdâ-yı Şühedâ-i Sekban Hamzâ bin Hızır Hazretlerinin Ruhuna Fâtiha H.857  (1453) ifadeleri yer almaktadır.

Bizlere bu şehri armağan ederken feda-yı cân eyleyen aziz şehidlerimizi, bu kutlu emanete sahip çıkarak bugüne gelmesini sağlayan büyüklerimizi ruhlarına okuduğumuz Fatihalar vesilesiyle zât-ı manevilerini hürmetle selamlıyoruz.

http://istanbultarih.com/makaleprint/istanbul-un-en-uzun-isme-sahip-camisi.html