18. yüzyıl Osmanlı Diplomasi Tarihi Okumaları

Kitap Okumaları 29 Ağustos 2018 23:44
Videoyu Aç 18. yüzyıl Osmanlı Diplomasi Tarihi Okumaları
A
a

OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ HAKKINDA BİLGİ, BİLİNÇ VE YÖNTEM BECERİSİ EDİNDİRME PROJESİ

Tanımı
Osmanlı Devleti Daimi Elçilikleri, III. Selim döneminden itibaren Avrupa’da açılmaya başlanmıştır. Bu süreçte Osmanlı Dış Politikası da ayrı bir ivme kazanmıştır. Bu dönemde Osmanlı Diplomasisinin incelenmesi sonraki dönemin de daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.‘‘Osmanlı Devleti elçi tayininde ne tür özelliklere önem veriyordu? Elçilerin ortak vasıfları var mıydı?’’ gibi soruların cevapları tartışılacaktır. Karşılaştırmalı bir teknik izlenerek diplomatların şahıslarının ve vazifelerinin önemi vurgulanacaktır. Bilhassa, Fransa ilişkileri üzerinden örneklemeler yapılacaktır.

Amacı
Katılımcılara son dönem OsmanlıDiplomasi araştırmalarına dair, yöntem, fikir ve literatür bilgisi kazandırmak. Bu noktada ileri araştırma yapmak isteyenler için Türk ve Fransız arşivlerinde edinilen tecrübeleri aktarmak. Mevcut literatüre ne tür katkılar yapılabileceğini, konudaki eksikliklerin izalesi konusunda katılımcılara bakış açısı kazandırmak.

Süresi
Eylül- Aralık ayları ayda bir defa 2 saat, 4x2: 8 saat

Yöntemi
Osmanlı sefirleri ve sefaretnamelerinin ekseninde,yabancıhatıratlar ve olaylardan faydalanılarak dönem 18yy. Osmanlı Diplomasisi incelenecektir. Aşağıda verilen kaynaklar hakkında okuma yapan katılımcıların özet ve yorumları, proje koordinatörü nezaretinde soru – cevap ve tartışma şeklinde 4 ayda boyunca ayda bir defa toplanılacaktır. Katılımcıların zorunlu olmamakla beraber bir Avrupa dili biliyor olmaları edinilecek faydayı artırabilir.
İçeriği ve konuları
Bilhassa Osmanlı’nın Paris ve Fransa’nın Bab-ı Ali Sefirleri üzerinden örneklendirmeler, sefaretnameler, anılar, Arşiv kaynakları yoluyla dönem diplomasisinin incelenmesi.
Osmanlı’nın İlk Fransa elçileri Yirmisekiz Mehmed, Said Mehmed, Seyyid Ali Efendilerin hayatları ve Sefaret dönemlerine dair anekdotlar.
Aynı dönemde İstanbul’daki elçi ve temsilcilerin faaliyetleri.Finansman Kaynağı
Katılımcılardan alınacak makul ücret. Toplanan miktar kitap tedarik etmekte ve ikramda harcanacaktır.
Takip Edilecek Kaynak Eserler

Kitaplar
• Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Faik Reşit Unat, Bekir Sıtkı Baykal Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2008.
• Fransa'da İlk Daimi Türk Elçisi - Moralı Esseyit Ali Efendi (1797 - 1802)Maurice Herbette Çev: Erol Üyepazarcı. Pera Turizm Yayınları, 1997.
• Padişahım Çok Yaşa, Hakan Karateke, Kitap Yay., İstanbul, 2004. (Sadece s.132-138 Aubert Dubayet ile ilgili bölüm)

Makaleler
• Seyyid Ali Efendi’nin Fransa Sefareti (1797-1802) Haz: Osman Nihat Bişgin Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
• ‘‘Said Mehmet Paşa’nın Fransa Büyükelçiliği (1741-42) ve Kabul-Arz Olunan Hediyeler’’, John Whitehead,Çev: Osman Nihat Bişgin, Milli Saraylar Dergisi No:7, İstanbul, 2007, s. 57- 73.
• ‘‘Selim III. ün Veliaht İken Fransa Kralı Lui XVI ile Muhabereleri’’, İsmail Hakkı Uzunçarşılı,Belleten, C. II, Ankara, 1938. s.191-246.
• ‘‘Moralı Ali Efendi’nin Paris Sefareti (1797-1802)’’, Ahmed Refik,Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, No:19, İstanbul, 1910. s.1210-1238.
• ‘‘Şehzade Elçisi Safiye Sultanzade İshak Bey’’, Kemal Beydilli,İslam Araştırmaları Dergisi, No:3,1999, s. 73-81.


Proje Koordinatörünün Özgeçmişi
Osman Nihat Bişgin, 1986’da İstanbul’da doğdu. Ortaokul yıllarında Fransızca eğitimi almaya başladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden Lisans ve 2016 yılında aynı üniversitenin Yakınçağ Tarihi bölümünden Yüksek Lisans Diplomalarını aldı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Doktora Programında tez aşamasındadır. 10 yılı aşkın süredir Dolmabahçe Sarayında rehber olarak görev yapan Bişgin, 2013-2016 yılları arasında TBMM nezdinde yürütülen Ülke Uzmanlığı Projesinde Fransa Ülke Uzmanı olarak seçildi. 2016 yılında Viyana Don Juan Archiv’de düzenlenen Gender and Diplomacy sempozyumuna ‘‘Embassy of Seyyid Ali Efendi to France(1797–1802)The Impressions of an Ottoman Diplomat on Europe and European Theatre through his Sefâretnâme(Embassy Report)’’ isimli bildiri ile katıldı. Aynı yıl Macar İhtilâlinin 50. yılı vesilesiyle Macaristan Istanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği makale yarışmasında birincilik ödülü aldı. İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca, temel düzeyde Arapça ve Almanca bilen Bişgin, Osmanlı Türkçesi bilgisine de sahiptir.

NOT: Katılım ücreti 100 TL olup, bu miktar kitap tedariki ve toplantılarda ikram için kullanılacaktır. Toplantılar Vezneciler Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecektir

Kayıt için:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePJgdzWMCtdUuuVGL0j__afksRZ5oK8lpXJpPZ17UiWIeqgQ/viewform

1000
icon
Rafet 30 Ağustos 2018 10:40

Maksadın hâsıl olması temennisiyle muvaffakiyetler dilerim.

0 0 Cevap Yaz
duyurular DUYURULAR
editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

İstanbul'dan Dünya'ya Tarih'in İzinde