Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu Başlıyor

Etkinlikler 20 Eylül 2016 17:04
Videoyu Aç Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu Başlıyor
A
a

34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han doğumunun 174. Yılında düzenlenen bir uluslararası sempozyumla ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düzenlenen “Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” 22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Sultan II. Abdülhamid döneminin kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi ve tarihi açıdan tüm yönleriyle ele alınacağı sempozyumda Dolmabahçe Sarayı Medhal ve Binek Salonlarında toplam 16 akademik oturum gerçekleştirilecek.
 
Yurt içi ve yurtdışından 65 seçkin akademisyenin yer alacağı “Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu”, 22 Eylül 2016 Perşembe günü saat 11.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN tarafından Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonda yapılacak açılış töreni ile başlayacak

.
 
Uluslararası sempozyum çerçevesinde, ayrıca Sultan II. Abdülhamid dönemine ait eserlerin sergileneceği bir de sergi düzenleniyor. Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonunda gerçekleştirilecek olan “Sultan II. Abdülhamid Han Döneminden İzler Sergisi”nde, döneme ait Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan 225 parça tarihi obje ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. 22 Eylül 2016 Perşembe günü saat 10.30’da TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN tarafından açılacak olan sergi Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonunda 3 ay süreyle gezilebilecek.
 
Ayrıca etkinlikler kapsamında 23 Eylül 2016 Cuma akşamı saat 20.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından “Sultan Abdülhamid Dönemi Osmanlı Marşları Konseri” düzenlendi. 19. Yüzyıl sonu Osmanlı marşlarının dinleyicilerle buluşacağı konser öncesinde, Cemal Reşit Rey Salonu Fuaye alanında Sultan Abdülhamid dönemi Yıldız Fotoğraf Albümlerinden seçilen fotoğraflardan oluşan bir sergi de ziyaretçilere açılacaktır. “Yıldız Arşivlerinden Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Fotoğraf Sergisi” 7 Ekim 2016 tarihine kadar Cemal Reşit Rey Salonu Fuaye alanında ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak gezilebilecek.
 
“Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” çerçevesinde düzenlenecek tüm etkinlikler basına açık gerçekleştirilecektir.

Sultan II. Abdülhamid döneminin kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi ve tarihi açıdan tüm yönleriyle ele alınacağı uluslararası sempozyumda Dolmabahçe Sarayı Medhal ve II. Binek Salonlarında toplam 16 akademik oturum gerçekleştirilecek.
 
22 EYLÜL 2016, PERŞEMBE
 
MEDHAL SALON
 
I. Oturum: 14:30- 16:00
HİLAFET, İSLÂM BİRLİĞİ ve FİLİSTİN
Oturum Başkanı: Hakkı ACUN (Prof. Dr.)
- Usame Seyyid Ali AHMED (Prof. Dr.) 
“Sultan Abdülhamid Döneminde Filistin Topraklarının Mülkiyeti”
- Mustafa ÇOLAK (Prof. Dr.) 
“Halifelik Üzerinde İngiliz-Alman Rekabeti ve II. Abdülhamid”
- Cezmi ERASLAN (Prof. Dr.) 
“II. Abdülhamid ve İslam Birliği Politikası”
- Tesnim HARB (Asst. Prof. Dr.) 
"Osmanlı Hilafetini Anlamada Batı Boyutu"
- Saad Thamer S AL-HUMAIDI (Dr.) 
"Sultan II. Abdülhamid ve İslâm Birliği Fikri"
 
II. Oturum: 16:30- 18:00
ORTADOĞU VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD
Oturum Başkanı: Muhammed HARB (Prof. Dr.)
- Ahmed Abdelwahab Abdelsalam IBRAHIM (Prof. Dr.) 
"Mısırlı Aydınlar Üzerinde el-Afgânî Etkisi ve Sultan Abdülhamid'in Onun Hakkındaki Düşünceleri"
- Muhammed HARB (Prof. Dr.)
"Mısır’daki Arabi Paşa Ayaklanması"
- Abdulwahab Abdullah AL-MAAMARY (Dr.) 
"Sultan II. Abdülhamid Döneminde Yemen"
- Mustafa İNCE (Dr.) 
“Mısır’ın el-Ahram Gazetesi’nin Kurucusu Beşara Takla’nın Sultan Abdülhamid’le İlişkileri”
- Talal Saad AL-RUMAIDHI 
"Kuveyt’in Zihnindeki Sultan Abdülhamid"
 
23 EYLÜL 2016, CUMA
 
MEDHAL SALON
 
I. Oturum: 09:30- 11:00
II. ABDÜLHAMİD VE MUHALEFET
Oturum Başkanı: Ali Fuat ÖRENÇ (Prof. Dr.)
- Ali Şükrü ÇORUK (Prof. Dr.) 
“Abdülhamid Döneminde Liberal Jöntürklerin İngiltere Nezdinde İlginç Bir Teşebbüsü: Transval Dilekçesi”
- Metin HÜLAGÜ (Prof. Dr.) 
“Sultan II. Abdülhamid’in Hal’i ve Akıbeti”
- Nurettin GEMİCİ (Doç. Dr.)
“İbnülemin Mahmud Kemal İnal: Sadık Bir Muhalif”
- Yakoob Ahmed (Dr.) 
“Autocracy or Constitutionalism? Muslim Politics During the Reign of Sultan Abdülhamid II – the Ottoman ulema in Opposition to the Pious Caliph”
(Otokrasi mi, Anayasacılık mı? Abdülhamid Han Dönemi Müslüman Politikası – Dindar Halife’ye Muhalif Osmanlı Uleması)
 
II. Oturum: 11:15- 12:45
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI’DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
Oturum Başkanı: Cezmi ERASLAN (Prof. Dr.)
- Ahmet AKŞİN (Prof. Dr.) 
“Ortodoks Filistin Cemiyeti”
- Mehmet Ali DOĞAN (Yrd. Doç. Dr.) 
“Biz Türkiye’de Kaybedersek Herkes Kaybeder: 19. Yüzyılın Son Döneminde Bulgarlar Arasında Amerikan Misyoner Faaliyetleri”
- Şamil MUTLU (Yrd. Doç. Dr.) 
“II. Abdülhamid Han Dönemi Yabancı Okullar Politikası”
 
III. Oturum: 14:30- 16:00
EĞİTİM ve BASIN
Oturum Başkanı: İsmail KARA (Prof. Dr.)
- Mehmet Ö. ALKAN (Doç. Dr.) 
“Sultan II. Abdülhamid Dönemi ve Basın”
- Vehbi BAYSAN (Yrd. Doç. Dr.) 
“Abdülhamid Dönemi Osmanlı Devleti’nin Milli Eğitim Alanındaki Strateji ve Politikaları”
- Tarık AL-FATMI (Dr.) 
"Merhum Sultan II. Abdülhamid’in Medeniyet Projesinde Eğitim ve Öğretim"
- Mahmut DİLBAZ (Araş. Gör.) 
““Envâr-ı Ulûm-ı Diniyeyi Neşr ile Tashih-i Din ve Tebdil-i İtikat Etmek: II. Abdülhamid Dönemi Mekteplerinde Okutulan Din Dersi Kitapları”
 
IV. Oturum: 16:30- 18:00
SANAT VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD
Oturum Başkanı: Davut HUT (Doç. Dr.)
- Fazlı ARSLAN (Prof. Dr.) 
“II. Abdülhamit’in Türk Musikisine Bakışı”
- Hüsrev SUBAŞI (Prof. Dr.) 
“II. Abdülhamid’in Bir Hat Eseri Hakkında”
- Seda BAYINDIR ULUSKAN (Dr.) 
“Sultan II. Abdülhamid’in Sanata Olan İlgisi ve Sanatçıya Verdiği Değer”
- Engin ÖZENDES 
“Fotoğrafımızın Gelişmesinde Sultan II. Abdülhamid’in Rolü”
 
II. BİNEK SALON
 
I. Oturum: 09:30- 11:00
TARİH YAZICILIĞI, EDEBİYAT VE SEYAHAT
Oturum Başkanı: Hüsrev SUBAŞI (Prof. Dr.)
- Abdülhekim KOÇİN (Doç. Dr.) 
“Sultan II. Abdülhamid’in Şair ve Yazarlarla İmtihanı”
- Abdülkerim ASILSOY (Yrd. Doç. Dr.) 
“Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Mehmet Fuat Köprülü’nün Eserlerinde II. Abdülhamid ve Dönemi”
- Beşir AYVAZOĞLU 
“Sultan II. Abdülhamid'in Edebiyatla Ve Edebiyatçılarla İlişkileri”
 
II. Oturum: 11:15- 12:45
İSTANBUL, SU VE SAĞLIK
Oturum Başkanı: İlhami YURDAKUL (Doç. Dr.)
- Nil SARI (Prof. Dr.) 
“II. Abdülhamid Döneminde Çağdaş Hastaneciliğin Gelişimi”
- Davut HUT (Doç. Dr.) 
“II. Abdülhamid’in İstanbul’un Su İhtiyacına Dair Politikası ve İçmeyi Tercih Ettiği Kaynak Suları”
- Zeynep Emel EKİM 
“II. Abdülhamid Han Zamanı Arnavutköy Su Rezervuarları Yapısı”
 
III. Oturum: 14:30- 16:00
SULTAN ABDÜLHAMİD’İN İDARE TARZI VE YILDIZ ARŞİVLERİ
Oturum Başkanı: Halil İbrahim ERBAY (Dr.)
- Hakan T. KARATEKE (Prof. Dr.)
“II. Abdülhamid Devri Törenleri Üzerine Bir Kaynak”
- Abdülhamit KIRMIZI (Doç. Dr.)
“Abdülhamid’in Gayrimüslim Memurları”
- İlhami YURDAKUL (Doç. Dr.) 
“Osmanlı Diplomatikasında İmza ve Abdülhamid’in İdare Tarzı”
-Mümin YILDIZTAŞ
“Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi”
 
IV. Oturum: 16:30- 18:00
VATANDAŞLIK VE ANAYASA
Oturum Başkanı: Nurettin GEMİCİ (Doç. Dr.)
- Serhan AFACAN (Dr.) 
“İranilik’ten Osmaniliğe: II. Abdülhamid Devrinde Bir Vatandaşlık Değiştirme Sergüzeşti”
- Ali Adem YÖRÜK (Dr.) 
“II. Abdülhamid'in Kanun-ı Esasi Tadil Çalışmaları Karşısındaki Konumu ve Tavrı”
- Filiz DIĞIROĞLU (Yrd. Doç. Dr.) 
“ II. Abdülhamid Dönemi Matbuat Politikaları: Mushaf Basımı ve Dini Neşriyat”
- Güllü YILDIZ (Araş. Gör.) 
“II. Abdülhamid Dönemi İstanbul İçin Bir Kaynak Olarak Sefernâmeler”
 
24 EYLÜL 2016, CUMARTESİ
 
MEDHAL SALON
 
I. Oturum: 09:30- 11:00
ARAPLARIN GÖZÜNDE SULTAN ABDÜLHAMİD DÖNEMİ 
Oturum Başkanı: Vehbi BAYSAN (Yrd. Doç. Dr.)
- Hüseyin YAZICI (Prof. Dr.) 
“Arap Şairlerin Gözüyle Sultan II. Abdülhamid”
- Khalid Chiat (Prof. Dr.)
"Sultan Abdülhamid Dönemi"
- Tarek RACHI (Dr.) 
"Sultan Abdülhamid ve Saltanat Yılları"
- Ahmet TARTAR (Dr.) 
"Sultan Abdülhamid Devri"
 
II. Oturum: 11:30- 13:00
ORDU, İSYAN VE SUİKAST
Oturum Başkanı: Tufan BUZPINAR (Prof. Dr.)
- Ali Fuat ÖRENÇ (Prof. Dr.) 
“Sultan II. Abdülhamid Devri Bahriye Politikaları ve 1908 Sisam İhtilali’nin Bastırılmasında Donanmanın Rolü”
- Nuran KARA PİLEHVARİAN (Prof. Dr.) 
“Sultan II. Abdülhamid ve Yıldız Suikasti”
- Metin AKİS (Doç. Dr.) 
“Sultan II. Abdülhamid Döneminin Tarikatlara Yönelik Politikası ve Yarı Askeri Tarikatlar”
- Gültekin YILDIZ (Doç. Dr.) 
“Sultan II. Abdülhamid Döneminde Dış İstihbarat Faaliyetleri”
 
III. Oturum: 14:30- 16:00
SULTAN ABDÜLHAMİD’İN DIŞ POLİTİKASI
Oturum Başkanı: Mahmut AK (Prof. Dr.)
- Mehmet HACISALİHOĞLU (Prof. Dr.) 
“II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti ve Balkanlar”
- Azmi ÖZCAN (Prof. Dr.) 
“II. Abdülhamid Dönemi Dış Politika Uygulamaları”
- Gül TOKAY (Dr.) 
“II. Abdülhamid Dönemi Dış Politikasını Yeniden Okumak (1878-1908 Arası)”
 
IV. Oturum: 16:30- 17:30
KAPANIŞ OTURUMU
İlber ORTAYLI (Prof. Dr.)
Metin HÜLAGU (Prof. Dr.)
Azmi ÖZCAN (Prof. Dr.)
Yasin YILDIZ (Dr.)
 
II. BİNEK SALON
 
I. Oturum: 09:30- 11:00
ŞEHİRCİLİK VE İSKAN 
Oturum Başkanı: Nuran KARA PİLEHVERİAN (Prof. Dr.)
- Fatmagül DEMİREL (Prof. Dr.) 
“II. Abdülhamid’in Mekansal İktidarı”
- Nedim İPEK (Prof. Dr.)
II. Abdülhamid Dönemi Nüfus Politikası”
- İbrahim YILMAZÇELİK (Prof. Dr.) 
“II. Abdülhamid Döneminde Anadolu ve Balkanlar’da Yürütülen Bataklık Alanların Kurutularak Zırai Ekonomiye Kazandırılması”
 
II. Oturum: 11:30- 13:00
PETROL, DEMİRYOLU AĞI ve SAVUNMA SANAYİİ
Oturum Başkanı: Mehmet HACISALİHOĞLU (Prof. Dr.)
- Arzu T. TERZİ (Prof. Dr.) 
“II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Petrolleri”
- Murat ÖZYÜKSEL (Prof. Dr.) 
“Abdülhamid’in Ortadoğu Nüfuz Mücadelesinde Son Hamlesi: Hicaz Demiryolu”
- Naci YORULMAZ (Dr.) 
“II. Abdülhamid Dış Politikasında Savunma Sanayi Anlaşmaları”
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

duyurular DUYURULAR
editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

İstanbul'dan Dünya'ya Tarih'in İzinde