Anasayfa »Galeri » Tarih »

Ne Şehid Ne Gazi Resneli Niyazi

Resneli Niyazi Bey’in Edebiyatımıza kazandırdığı diğer bir deyim ise ““Ne Şehittir ne Gâzi pisi pisine gitti Niyazi” tabiridir. Resneli Niyazi Bey, Meşrutiyet’in ilanı sonrası geldiği İstanbul’da İttihat ve Terakki’nin şahsi menfaatleri doğrultusunda izlemiş olduğu siyaseti benimsememiş ve siyasetten çekilerek memleketine dönmüştür. 29 Nisan 1913’te Arnavutluk’un Avlonya limanına 8 kişi gelmiştir. İttihat ve Terakki mensubu olduğunu söyleyen bu kişiler, Resneli’yi İstanbul’a davet etmek için gelmişlerdi. İçlerinden Resneli’nin koruması olduğunu söyleyen kişi, limanda gemiyi bekledikleri esnada birkaç el ateş ederek Resneli’yi öldürmüştü. Öldürülme nedeni karanlıkta kaldığı için kendisine atfen,”Ne şehittir ne de gazi, pisi pisine gitti Niyazi” deyimi Türk milletinin hafızasına kazındı.

Tarih
28 Şubat 2017
1 / 16
benzer
yorumlar

İstanbul'dan Dünya'ya Tarih'in İzinde